Umów wizytę online

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój adres e-mail oraz numer telefonu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Szczegółowa inormacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.